Hallo, ik ben Inge van Wijk. Ik ben 17 jaar en zit momenteel in Atheneum 6. Ik zit bij de Hervormde Kerk in Sliedrecht.  IngeEen reis als deze is een ervaring of a lifetime. Een van de belangrijkste redenen om mee te gaan is om iets terug te doen voor de medemens. Ik worstel met het idee dat min of meer dan de helft van de wereldbevolking het aanzienlijk slechter heeft dan wij, welvarende burgers. Ik kan ontzettend gefrustreerd worden om onrecht. Ik voel mij
verantwoordelijk om hier iets tegen te doen, ook al is het effect op mondiaal niveau amper merkbaar. Ik heb dan in ieder geval het leven van een paar mensen kunnen verbeteren. Ik denk dat dit een heel belangrijk iets is; als elke welvarende burger het leven van een paar mensen kan verbeteren, wordt de aarde binnen no time een betere plek. Naast dat ik mensen wil helpen, wil ik ook meer mezelf, maar ook God vinden. Dit lijkt misschien een heel cliché reden, maar hier hecht ik wel waarde aan. In het dagelijkse leven gaat alles om geld, roem, eigenlijk alle materialistische dingen. Deze dingen hebben mij gevormd tot de persoon die ik nu ben, maar ik denk niet dat dat de persoon is die ik uiteindelijk wil zijn. Door, voor een deel, weg te zijn van deze invloeden, hoop ik de dingen te vinden die er echt toe doen, zodat die dingen mij verder kunnen vormen tot de persoon die ik echt ben en wil zijn. Door alle materialistische dingen vergeet ik God vaak, hierdoor heb ik het gevoel maar een tipje van de sluier van God gezien te hebben. Door samen te werken en te praten met andere mensen, hoop ik God verder te ontdekken.