GK Sliedrecht

We zijn van start!

Afgelopen zondag 8 november zijn we aan het eind van de dienst voorgesteld aan de gemeente. Emma en Samira vertelden om de beurt een aantal bijzonderheden over de jongeren aan de hand van een Powerpoint. De informatie op deze Powerpoint was afkomstig van een formulier dat we in hadden gevuld. Daarover valt meer te lezen in het bericht van afgelopen woensdag.

Na de dienst zijn we met zijn allen naar de clubruimte in de Voorhof gegaan, om daar een start te maken met het werven van geld. De reis is namelijk niet goedkoop, maar dat was van te voren al goed aangegeven. We hebben de verschillende ideeën die waren gekozen stuk voor stuk behandeld, concreet gemaakt, en daarna verdeeld. Dingen zoals oliebollenverkoop, een sponsorloop, auto’s wassen; maar ook het organiseren van een diner kwam aan bod. We hebben besloten dat voor elke actie twee tot drie mensen ‘de leiding’ gaan hebben, dat wil zeggen dat zij verantwoordelijk worden en moeten zorgen dat het van de grond komt.

Ook hebben we het over publiciteit gehad. Wanneer je zoiets als dit organiseert, is het handig dat zo veel mogelijk mensen er vanaf weten. Daarom is besloten om te gaan kijken wat de lokale media voor ons zouden kunnen betekenen, en hoe we via die wegen aandacht zouden kunnen krijgen. Ook gaat er binnenkort een persbericht de deur uit, voorzien van de nodige info.

De foto hierboven is gemaakt aan het eind van de dienst, omdat de groep er zo uit zal gaan komen te zien. Wie er mee zullen gaan als begeleiders, naast dominee Schelling, is nog niet bekend. Ook hoeveel begeleiders er mee zullen gaan was nog niet bekend, maar we hopen dat dit komende tijd snel bekend zal worden. Er is afgespoken dat we op zondag 29 november weer bij elkaar komen, dan om verslag te doen van ieders vorderingen met de voorbereiding van de verschillende activiteiten.